Criopass

Criopass je inovativní patentovaný systém, který umožňuje neinvazivní transport léčivé látky do hloubky tkání.

princip fungování

Mechanismem účinku je přidání léčebné látky do gelu crio aplikátor a jeho následné zmražení na teplotu -18° Celsia. Výsledný crio aplikátor s účinnou látkou se připojí ke specifickému zdroji laseru, jehož energie poskytne kinetickou aktivitu molekulám účinné látky zachyceným ve zmrzlé krystalové mřížce a ty pak mají možnost proniknout kožní bariérou do podkoží.

V další kroku skenovací laser optimalizuje rozložení a proniknutí dané látky do požadované hloubky (až 10 cm).

 

Tímto způsobem je možné neinvazivně dosáhnout účinné koncentrace léčivé látky v tkáních jako jsou kůže, podkoží, svaly,  šlachy, chrupavky, kosti.

Na naší klinice Criopass využíváme pro efektivnější léčbu u problematiky pohybového aparátu, ale také v rámci kosmetického ošetření.


Pro klienty je tato metoda velice příjemná – účinné látky jsou v rámci terapie do těla vpravené efektivně, rychle, účinně a cíleně na konkrétní potřebné místo.

NEINVAZIVNĚ = BEZBOLESTNĚ! 

Úložiště vašich emocí

úložiště vašich emocí

„nechte emoce vyvěrat“

zdroj: Candace Pert Ph.D.

Možná vás překvapí, že emoce nejsou jediným produktem mozku, ale jsou vyjádřeny, zkoušeny a nakonec uloženy v BodyMind a mohou být aktivovány prací s tělem, meditací, dýcháním, duchovní praxí a mnoha dalšími  psychosomatickými způsoby.

My všichni máme v paměti bolestné vzpomínky – poruchy, zklamání, utrpení, ztrátu – skrýváním nebo potlačováním se v našich BodyMinds rány, které mají být vyvolány, reformovány a vypuštěny nebo ignorovány, nikdy nezahojí.  John Upledger toto nazývá „somato-emocionální cysta“.

Primitivní reakce obrany těla, v níž jsou zranění a emoce  zakódované ve stěnách zbytku těla, se tak nikdy  skutečně nevyřeší.

Je úžasné, že naše žlázy, orgány, tkáně a buňky slouží jako skladovací prostor pro emoce a paměť, jak bylo vysvětleno prostřednictvím vědeckého výzkumu Dr. Candace Perta, neuropharmakologa, který pracoval v NIH a Georgetown University Medical Centru. Candace prohlásil, že „Vaše tělo je vaše podvědomí. Naše fyzické tělo může být změněno emočním prožitkem.“

Dr. Pert vysvětluje a říká:

„Pocit vyvolaný v naší mysli nebo těle se projeví jako peptid, který byl někudy propuštěn – orgány, tkání, kůží, svaly a žlázy s vnitřní sekrecí –   tito všichni mají peptidové receptory na něž se mohou ukládat emocionální informace. To znamená, že emocionální paměť je uložena na mnoha místech v těle, a to nejen (ba dokonce ani ne primárně) v mozku. Přistupovat lze k emocionální pamětí kdekoli na peptidech /receptorech těla/ mnoha různými způsoby. Tím je myšleno, že nevyjádřené emoce jsou doslova uvízlé v našem těle. Skutečné emoce, které musí být vyřčeny a jsou uvězněné v těle, se snaží pohybovat směrem nahoru a být prožity – tím i integrovány jako celek, který uzdravuje.“

„Nechte emoce vyvěrat. Proces katarze není kompletní bez vyřknutí problému, myšlenky, to je první krok … Cítit a pochopit znamená, že jste po celou dobu pracovali. Probubláváte se k cestě na povrch. Jste integrováni na vyšší a vyšší úroveň vašeho těla, což berou emoce na vědomí. Přirozená inteligence receptorů se uvolňuje a hojivé a regenerační procesy mohou převzít tuto aktivitu.

Při plném prožívání mohou být emoce uvolněny, a to i staré emoce uložené v paměti těla. Umožnění emocím proniknout na povrch do povědomí umožňuje pojmenovat své emoce, což je začátek emocionálního zkoumání. Postupem kupředu nacházíme své postavení v rodině, v komunitě a v životě.“

unikátní fyzioterapeutická péče

unikátní přístup

v oblasti PRErehabilitace a rehabilitace

Klinika endala, s koncepcí funkční medicíny, vnímá fyzioterapii jako komplexní péči o člověka s jeho tělesnou a duševní složkou.

výjimečnosti našeho přístupu v oblasti zdraví a fyzioterapie

 • neléčíme pouze příznaky (symptomy), ale pohlížíme na  pacienta v kontextu osobní, rodinné, pracovní a sportovní historie (anamnézy)
 • v rámci fyzioterapie využíváme nejnovějších poznatků, technologií a metod.
 • poskytujeme komplexní péči o člověka s jeho tělesnou a duševní složkou

Pohybový aparát je obrazovkou těla, na které se velice přesně zobrazí vaše problémy. Je jen potřeba umět z této obrazovky číst.


Jedním z pilířů našeho unikátního přístupu v oblasti fyzioterapie (PRErehabilitace a následné vlastní rehabilitace) je unikátní metoda funkční manuální medicíny (FMM) a využití světové metodologie a technologie Human Tecar, které je klinika endala v České republice jediným výhradním zástupcem.  

Diagnostické testy

Funkční medicína používá jedno krásné motto, kterým se řídíme i my na naší klinice: „Testuj, nehádej!“

Každé chronické civilizační onemocnění je multifaktoriální, tzn. že se vždy na jeho vzniku podílí řetězec příčin a podíl vlivu jednotlivých faktorů je vždy striktně individuální u každého jedince. Proto je potřeba objektivně stanovit, které zátěže jsou u konkrétního stavu významné.

K těmto účelům u nás používáme vysoce specializované diagnostické testy, abychom skutečně pochopili biologické příčiny vzniku dané nemoci. Spolupracujeme s nejlepšími laboratořemi na světě – USA, Německo, Švýcarsko.

 • test nitrobuněčných nutrientů

Mnoho patalogických a předpatologických stavů je dnes spojováno s buněčnými deficity některých důležitých mikronutrientů – vitamínů, minerálů. Ve spolupráci s americkou laboratoří zprostředkováváme test úrovně mikronutrientů z buněk. Tento test je ve světě unikátní.


test se provádí z plné žilní krve, časová náročnost cca 5 minut, výsledky za 14-21 dní

orientační cena: od 10.000,- Kč • komplexní test stolice

Střevo a střevní mikroflóra je jeden z nejdůležitějších systémů s vlivem na celkové zdraví a vznik nemocí. Ve spolupráci s americkou laboratoří zprostředkováváme komplexní test stolice, který přináší důležité informace o stavu střevního mikrobiomu, zánětu střeva, parazitární střevní zátěže a schopnosti vstřebávání důležitých látek.


materiál: stolice (vyzvednutí odběrového setu na klinice, dle instrukcí domácí odběr a v den odběru odevzdání na klinice), výsledky za 14-21 dní

orientační cena: od 4.900,- Kč


 • test těžkých kovů

Těžké kovy mohou hrát důležitou roli u některých civilizačních onemocnění jako je například onemocnění autoimunitní, kardiovaskulární, neurodegenerativní a onkologické. Ve spolupráci s americkou laboratoří zprostředkováváme test na obsah některých důležitých těžkých kovů v krvi.


test se provádí s kapky kapilární krve prstu, časová náročnost cca 10 minut, výsledky do 14 dní

orientační cena: od 4.000,- 


 • test oxidativního stresu

Oxidativní stres je jeden z hlavních rizikových faktorů pro vznik civilizačních onemocnění. Znamená aktivitu volných radikálů, což jsou velice reaktivní zplodiny buněčného dýchání se schopností poškodit DNA buňky a buňku samotnou.


test se provádí z kapky kapilární krve prstu, časová náročnost cca 10 minut, vyhodnocení hned na klinice

orientační cena: od 2000,- Kč


 • celková antioxidační kapacita

Schopnost těla neutralizovat volné radikály a tím eliminovat oxidativní stres.


test se provádí z kapky kapilární krve prstu, časová náročnost cca 10 minut

orientační cena: více informací na recepci kliniky


 • test stresu nadledvinek

Dle studií je považován vznik  95% onemocnění v důsledku stresu. Ve spolupráci s americkou laboratoří zprostředkováváme test stresu nadledvinek stanovením hladiny stresového hormonu kortizolu v průběhu dne.


materiál: sliny (klient si vyzvedne na klinice odběrové zkumavky a 5x během dne plivne sliny do zkumavky, tu pak následující den odevzdá na klinice), výsledky do 14 dní

orientační cena: více informací na recepci kliniky


 • test neurotransmiterů

Mnohé, nejenom psychické potíže a nemoci, jsou spojovány s poruchou tvorby a funkce neurotransmiterů, neboli přenašečů informací v nervovém systému. Stanovení jejich hladin pomůže identifikovat typ nerovnováhy vedoucích ke vzniku potíží.


materiál: sušená moč, výsledky do 14 dní

orientační cena: více informací na recepci kliniky


 • test buněčné regulace neuro-imuno-metabolických procesů

Ve spolupráci se švýcarskou laboratoří a Oxfordem zprostředkováváme test hloubky poruchy regulace buněčných procesů na úrovni komunikace nervového systému a imunity. Tento test je vhodný jak při vzniklých závažných civilizačních onemocněních (nemoci autoimunitní, onkologická, neurodegenerativní, metabolické), tak v rámci prevence proti vzniku těchto onemocnění. Tento test je ve světě unikátní.


test se provádí z plné žilní krve, časová náročnost cca 5 minut, výsledky za 21-28 dní

orientační cena: od 40.000,- Kč


 • standardní laboratorní testy

Zprostředkováváme vyšetření krve v režimu samoplátce ve spolupráci s laboratoří Synlab.

(biochemické vyšetření krve, krevní obraz s populačním diferenciálem, předoperační vyšetření, hormonální profil, test na Borelie, chlamydie, virovou zátěž, test homocysteinu, test hsCRP, test vitamínu D, B9, B12)


test se provádí z plné žilní krve, časová náročnost cca 5 minut, výsledky za 2-7 dní

orientační cena: dle jednotlivých profilů od 200,- Kč


 

Epigenetika

epigenetika

náš vnitřní hardware pro zdraví

zdroj: Daily Healthy

 

Epigenetická pole nám ukazují, jak náš životní styl ovlivňuje naši DNA.

DNA nám nastavuje určité konstanty v našem životě – z barvy našich očí ke  sklonu k onemocnění těla. Ale kódování v našich systémech nezakresluje celý obrazec.

Možná jste slyšeli o rychle se rozvíjejících vědeckých pokusech v oblasti Epigenetiky. Zkoumají, jak lze geny zapnout a vypnout v závislosti na tom, jak zacházíme s naším tělem. Tyto změny mohou dokonce ovlivnit geny našich dětí a celou řadu generací.

Epigenetika nám vykresluje kromě DNA, jakým způsobem  dieta, cvičení a environmentální faktory mění expresi genů a jaký je dopad na dlouhodobé zdraví.

Jak to funguje…

Ajay Goel, ředitel epigenetiky a prevence rakoviny na Universitě Baylor Medical Center v Dallasu, přirovnává lidské tělo k počítači a vysvětluje na něm princip Epigenetiky. Představte si  DNA jako hardware a epigenetiku jako softwaru.

„DNA je hardware, ale je to proces, který využívá informace uložené v DNA kladné nebo záporné,“ řekl Goel. „Je třeba extrahovat potenciál hardware, který máte v počítači.“

To může znít jako zvláštní koncept, ale Epigenetika se mění na principu, jak se mění náš životní styl a životní etapy se sčítají – střídají se tedy pozitivní i negativní výsledky.

Každodenní Epigenetika

Již víme, že to, co jíme, jak cvičíme a dokonce i jaký vzduch dýcháme, má velký vliv na naše zdraví. Ale už méně rozumíme tomu, jaký má každá tato akce potenciál a jakým způsobem se zapíše do historie těla lidského epigenomu.

V závislosti na tom, jak zacházíme s naším tělem (některé genové výrazy jsou upřednostněné, jiné v pozadí), nalezneme odraz v duševní pohodě. A když  opakovaně podnikáme kroky ke zlepšení našeho zdraví, naše tělo reaguje způsobem, který je i přínosem pro stav organismu v dlouhodobém horizontu.

Jedním z příkladů může být nový výzkum zkoumání účinků dlouhodobého vytrvalostního tréninku. Vědci zjistili, že cvičení může změnit epigenetický vzor lidského kosterního svalu, což zvyšuje svalovou sílu. Nejenže nám cvičení dává dobrý pocit, ale pravidelný pohyb má dopad mnohem hlubší než jen počet spálených kalorií a výrobu endorfinů v těle.

Epigenetika hraje významnou roli také v diskusích o rakovině. Rakovina je komplikovaný, do značné míry náhodný jev, který je velkou výzvou řadě odborníků. Ale epigenetické výzkumy nabízejí naději, a tento obor exponenciálně roste. I když neexistuje žádný lék na rakovinu, máme nástroje, které jsou nám  k dispozici v prevenci jejího nástupu. Vědci shromažďují stále více důkazů které dokazují, že udržování zdravé výživy a udržování se v kondici po pohybové stránce, mohou často nástup velmi ovlivnit.

Zdraví pro budoucí generace

Rostoucí počet důkazů rovněž naznačuje, že epigenetické profily lidí mají významné dopady na zdraví jejich potomků. Studie vědců z UC Santa Cruz zjistila, že tyto změny v průběhu času mohou být viděny v epigenetické paměti  z generace na generaci, a echo, neboli dosah, může trvat nejméně čtyři generace. „Takže když  něco zdravého děláte pro sebe, děláte to pro vaše pravnoučata.“

Vědci z Moore Institutu pro výživu a Wellness v Oregon Health & Science University také zkoumají, jak se epigenetické informace dědí.

„Tato práce je osvěžením a velkým optimismem pro vědeckou obec,“ řekl Kent Thornburg, který vede tuto oblast výzkumu a experimentování na OHSU. „Byli jsme zvyklí myslet geneticky – genetický kód vysvětlil všechno, kromě několika možností chování lidí.“


Nyní vědci vidí, že naše zdraví a zdraví našich dětí, je ve skutečnosti v našich rukou – na základě dnešní volby.


Životní změna

Genetika bude vždy hrát klíčovou roli v našich životech, ale epigenetika nám ukazuje, že náš vnitřní hardware není be-all, end-all pro naše zdraví.


„Jsme velmi potěšeni, protože konečně učíme, že genetika není tvůj osud,“ řekl Goel.


Pokud budete dodržovat „seznam“ důvodů, proč zůstat zdravý, vaše kontrola nad vašimi geny dosáhne  vrcholu. Nikdy nepodceňujte výhody nejmenších aktivit či příležitosti k pohybu – třeba jen svižná chůze nebo konzumace dobře vyvážené stravy. Tyto jednoduché akce přispívají k našemu celkovému zdravému způsobu života, díky kterému  které jsme právě pod povrchem porozumění.

Orthomolekulární medicína

Orthomolekulární medicína je lékařský obor zabývají se účinnými způsoby podpory zdraví a prevence nemocí prostřednictvím látek, které jsou lidskému tělu vlastní (vyskytují se v lidském těle). V praxi to znamená, že tělu dodáváme kombinace potravin a látek, které jsou vhodné pro ozdravné procesy organismu.

Ortomolekulární medicína je u nás nedílnou součástí klinické výživy (optimalizace stravy, detoxikační kúra, individuální jídelníček,…) a infuzní terapie, která dokáže do organismu dopravit potřebné živiny nitrožilně. Díky specializovaným diagnostickým testům dokážeme přesně určit, jaké látky jsou v našem těle v nedostatečném množství. 


Programy orthomolekulárních terapií probíhají na naší klinice na základě konzultace u lékaře a diagnostiky. Klientům je poté sestavován program jednotlivých terapií dle indikace lékaře, na míru dle individuálních potřeb jednotlivce.


infuzní balíčky

 • imunita: prevence nachlazení, chřipky a podpora aktivace vlastní imunity
 • endala kolotoč: komplexní podpora organismu (imunita, detox, buněčná energie)
 • nachlazení: rychlejší nastartování a posílení imunitního systému v případě, že jste již nachlazeni (rychlejší vypořádání s infekcí).
 • chřipka: rychlejší posílení imunitního systému při chřipkovém stavu
 • neurodetox: aplikace zaměřená na osoby s vyšším psychickým vypětím či jednorázovým vyšším náporem stresu (zklidnění, lepší spánek, lepší paměť)
 • sport: speciálním složením látek podporujících aktivní sportovce (profesionálové i aktivní nadšenci) – podpora pohybového aparátu s následnou regenerací
 • regenerace: dobití buněčné energie a celkové uvolnění svalového napětí organismu (po velkém fyzickém výkonu)
 • chelatace: vyvázání těžkých kovů z těla, které se nám do organismu dostávají vlivem životního prostředí a stravy
 • PRErehabilitace: utlumení skrytého a manifestního zánětu
 • VIP anti-aging: kombinace látek podporujících výživu organismu
 • zdravé hubnutí: složením látek podporujících redukci váhy, aktivaci metabolismu a energetickou podporu při pohybové aktivitě

jarní očista

jarní očista

speciální kombinace účinných terapií

Pokud se zajímáte o zdravý životní styl, rádi byste svému tělu na jaře dopřáli maximum péče a docílili tak optimálního stavu organismu (jak v oblasti zdraví, tak krásy) využijte na naší klinice možnosti kombinace speciálních terapií určených všem klientům, kteří potřebují zregenerovat a dostat se celkově do formy.

Klinika endala disponuje potřebnými specializovanými pracovišti, které ve vzájemné synergii dokáží najít pro klienty individuální program, který přinese vašemu tělu optimalizaci stravovacích návyků díky programu klinické výživy, rychlou regeneraci díky metodologii Human Tecar, účinnou podporu imunitního systému díky infuzní vitamino-minerální terapii a šetrný neinvazivní přístup ke kráse (vnitřní i vnější) pomocí kosmetického ošetření Omeoenergetica v kombinaci s čistě přírodní dekorativní kosmetikou ZUII. 

 


Nechte se našimi terapeuty hýčkat. Objednejte se na vstupní konzultaci ZDARMA, kde vám rádi představíme naše služby, přístup i možnosti.


Význam vitaminu C a glutathionu pro náš organismus

vitamin C a glutathion

infuzní podpora vašeho zdraví

Zdroj : Edukafarm

Vitamin C a glutathion podporují a chrání zejména červené krevní buňky, imunitní, nervové, střevní a jaterní buňky, odvádějí z organismu toxické látky včetně kancerogenních a přinášejí do organismu antioxidační kapacitu, která neutralizuje nežádoucí oxidační stres.

Nežádoucí oxidační stres reprezentují reaktivní sloučeniny kyslíku, jejichž vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako produkt energetického metabolismu).

V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidanty, může buňku ohrožovat, narušit její DNA, vést ji k mutaci. Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede k chronicky zánětlivé reakci. To vše se může klinicky projevovat jako deprese, únavový syndrom, opakované infekce, alergie, autoimunitní, kardiovaskulární a neurodegenerativní choroby a nádory.

Vitamin C a glutathion tedy mají účinky antioxidační, imunomodulační, protizánětlivé, neuroprotektivní a hojivé. Samozřejmě, takové účinky jsou velmi prospěšné nejen v prevenci, ale při zvýšené frekvenci podávání také například u protinádorové léčby, kde glutathion a vitamin C chrání zdravé buňky před negativním vlivem radio/chemoterapie, která je takto více zacílena na buňky nádorové, a proto je pacientem lépe tolerovaná.

 

Vitamin C (kyselina askorbová) hraje v organismu nezastupitelnou roli především jako antioxidant chránící tkáně a orgány před oxidačním stresem a jeho důsledky – chronickými zánětlivými změnami, které poškozují řadu systémů a vedou ke vzniku nejrůznějších chorob od kardiovaskulárních přes alergie až po onkologická onemocnění.

Má nenahraditelný význam pro řadu systémů. Na imunitní systém působí imunomodulačně, posiluje protiinfekční imunitu, působí proti vzniku alergií a autoimunitních chorob. V nervovém systému se podílí na produkci neurotransmiterů (např. adrenalinu, potřebného pro dobrou funkci vegetativního nervového systému), podporuje tím i adekvátní funkci mozku (zvyšuje toleranci stresu, snižuje riziko depresivních stavů). Vitamin C je nepostradatelný pro syntézu kolagenu, což má zásadní význam pro pojivovou tkáň pohybového systému a tím i ochranu kloubů proti zánětlivým a degenerativním chorobám (zde hraje roli i jeho protizánětlivé působení), ale i pro kvalitu stěny cév (což hraje roli v kontrole krevního tlaku). Podporuje fyziologickou funkci kardiovaskulárního systému i tím, že působí svým vlivem na metabolismus cholesterolu proti vzniku aterosklerózy. Vitamin C je kofaktorem v syntéze karnitinu, který je potřebný pro metabolismus lipidů – oxidaci mastných kyselin. Vitamin C má svou roli i v procesu krvetvorby, podporuje vstřebávání železa ze střeva, podporuje i funkčnost jaterní buňky a tím přispívá k detoxikaci organismu.

Svou roli hraje vitamin C také v ochraně před onkologickými onemocněními, v kyselém okolí nádorových buněk se podílí na tvorbě peroxidu vodíku, který působí destruktivně na DNA těchto buněk. Důležité je, že při perorálním podání lze docílit vzhledem k omezené kapacitě střevních transportních systémů jen mírného zvýšení systémové hladiny vitaminu C, což při deficitu vitaminu C v organismu nestačí ke kompenzaci, zatímco intravenózní aplikace dávek v řádu gramů podstatně zvyšuje jeho biologickou dostupnost ve všech systémech a je bezpečná.


O příznivém vlivu obou antioxidantů na prevenci nádorů dnes není pochyb.


 

Glutathion je tělu vlastní (biogenní) látka, významný nitrobuněčný antioxidant (označuje se jako „master oxidant“), potřebný pro adekvátní funkci všech buněk. Přestože si jej buňka produkuje v určitém omezeném množství sama, v situaci oxidačního stresu jeho kapacita často nestačí k pokrytí vysokých nároků organismu, podobně jako v případě vitaminu C, a proto je vhodné jej dodávat formou infuze. Glutathion chrání imunitní a nervové buňky, přispívá svým hepatoprotektivním působením k dobré funkci jaterních buněk a tím k detoxikaci organismu. Konjugace glutathionu s toxickými xenobiotiky brání jejich vazbě na DNA a RNA a tím přispívá k ochraně těchto buněk před škodlivými cizorodými látkami. Glutathion je také velmi důležitý (ovšem za předpokladu dostatečného přívodu vitaminu C) pro udržení dostatečné koncentrace aktivní formy vitaminu C v organismu a tím dále přispívá k ochraně proti oxidačnímu stresu. Glutathion je tedy potřebným doplňkem vitaminu C a neobejde se bez něj také aktivace dalšího významného antioxidantu – vitaminu E.

Dostatečná hladina glutathionu má tedy pro antioxidační ochranu organismu zásadní význam. U řady onemocnění je jeho hladina snížena. Glutathion je látka vyznačující se vysokou bezpečností, podle řady databází u něj nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Produkce glutathionu v organismu klesá s věkem, jeho hladiny mohou být snížené při různých patologických stavech souvisejících s negativními vlivy životosprávy a kvality prostředí. Nedostatečná zásoba glutathionu zvyšuje riziko poruchy ochrany buněk, vede k jejich zvýšenému zániku a tím k ohrožení tkání, poruchám orgánových funkcí a vzniku patologických stavů, jako je předčasné stárnutí, poruchy zraku, kardiovaskulární choroby, osteoporóza, zánětlivé a degenerativní choroby. Existuje řada studií, které prokázaly sníženou hladinu glutathionu u zmíněných onemocnění a prospěšnost jeho podávání u těchto chorob.

Významnou oblastí uplatnění glutathionu jsou onkologická one-mocnění. Bylo prokázáno, že reaktivní sloučeniny kyslíku poškozují DNA, což může vést k maligní transformaci buněk, a že glutathion chrání DNA před tímto poškozením. U onkologicky nemocných může přispět k ochraně zdravých buněk před negativním vlivem radio/chemoterapie. Tento efekt byl například ověřen u pacientů léčených cisplatinou. Aby byly zdravé buňky chráněny před destruktivními účinky radio/chemoterapie, je vhodné souběžně parenterálně podávat glutathion, který, jak ukázaly studie (např. u karcinomu ovaria, žaludku, plic, tlustého střeva a dalších), zlepšuje kvalitu života a snižuje nefrotoxicitu a neurotoxicitu léčby cisplatinou. V některých studiích se projevil při přidání glutathionu i trend k vyšší účinnosti základní protinádorové léčby.

novinky v oblasti diagnostiky

moderní diagnostika

„testuj, nehádej!“

Testuj, nehádej!

 

Jsme právem hrdí na navázání spolupráce s nejlepšími laboratořemi ve světě. Proč nestačí ty české? Důvod je prostý, klasické testy hledají nemoc, naše testy hledají jejich příčiny. Za tímto účelem je potřeba obrátit se do zahraničí.

Komplexnost našich testů je unikátní. Dokážeme zjistit jaké mikronutrienty chybí vašim buňkám, v jakém stavu je vaše střevo, trávení a mikrobiální prostředí, jaké složky stravy netolerujete, na jaké chemikálie či plísně jste přecitlivělí, identifikujeme skryté záněty, toxické zátěže, poruchy regulace a tím funkce imunitního a hormonálního systému, stav napětí nervového systému. Za těmito faktory se v dnešní době skrývají chronické civilizační nemoci. Tak testujme a nehádejme!

Stačí jen konzultace s naším lékařem a dle vašeho stavu vyberete ten správný test.