Lenka Kaprhálová

 

Certifikovaná výživová poradkyně a sportovní dietoložka, akreditovaná profesionální koučka. Praxi výživové poradkyně se věnuje od roku 2009. Její specializací a zároveň výzvou jsou klienti, kteří se v minulosti pokoušeli o změnu ve stravování bez pozitivních výsledků.

 

To, co jíme, má na naše zdraví mnohem větší vliv, než jsme si ochotni připustit. Vhodně zvolenou stravou a eliminací potravin, na které naše tělo reaguje negativně, můžeme úspěšně podpořit úsilí lékařů na své cestě k uzdravení. Zároveň jsme schopni odpovídající stravou posílit rychlejší regeneraci po úraze, zvýšit výkon či znásobit účinky kosmetických procedur. 

 

Mým úkolem v poradně klinické výživy je pomoci klientům v oblasti stravování nalézt odpovědi na jejich otázky „PROČ“ – co může úprava stravování přinést, jak podpoří proces uzdravování a v jakých oblastech se tyto změny projeví. Každé jídlo nás může přiblížit nebo oddálit do stavu plného zdraví a vitality. Je jen na nás, zda-li si tuto informaci připustíme a našemu tělu dopřejeme opravdu jen to, co mu prospívá.

Na cestě zdravého stravování klienty své klienty osobně podporuji a stávám se jejich průvodcem při samotné realizaci změn. 

 

MUDr. Jan Vojáček

P

 

„Pokud chce lékař skutečně vyléčit, měl by pochopit příběh člověka, který za ním přichází. Měl by mít znalost o komplexním fungování lidského organismu, měl by disponovat nástroji k identifikaci skrytých příčin poruch fyziologické rovnováhy a měl by sám být v rovnováze.“

S tímto přesvědčením přicházím každý den do své ordinace, snažím se pomáhat s otevřeným srdcem a vědomou myslí.

Na klinice endala působím od jejího vzniku v roli poradce životního stylu jehož jsem propagátorem. Pro naše klienty se stávám průvodcem na jejich cestě ke zdraví.

 

 

MUDr. Jan Vojáček je absolventem Lékařská fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Functional Medicine University, Southern California, USA 

      

co léčíme

Klientům pomáháme identifikovat příčiny nemocí a stáváme se jejich osobním průvodcem a rádcem na cestě ke zdraví.

endala praktikuje nový model medicíny označovaný jako personalizovaná funkční, pohybová a neuroimunologická medicínaTento složitý název v sobě ukrývá identifikaci a objektivizaci faktorů současného životního stylu ovlivňujícího naší vnitřní fyziologii a geny

 

Při své práci využíváme moderní diagnostiku, laboratorní a biochemické testy, speciální molekulárně imunologické testy, měření oxidativního stresu, testy potravinové intolerance a moderní přístrojové vybavení. Výsledky jednotlivých vyšetření zasazujeme do obrazu každého jedince, čímž je každá naše léčba přísně personalizovaná a tím i funkční.

 

… každý klient je nová výzva a nový příběh

naše filosofie

endala je inovativní medicínský přístup kombinující moderní technologie a individuální přístup. V léčbě se zaměřujeme na civilizační nemoci a problémy pohybového aparátu. Každá nemoc s sebou nese informaci – řetězec příčin, které je možné pomocí moderních diagnostických postupů identifikovat.

Naši odborníci vnímají každého člověka jako unikátní celistvou bytost. Vždy proto s léčbou aktuálních symptomů sledují i jedinečný řetězec následků a příčin, a to až ke skutečné podstatě věci.

Naším principem je identifikovat, jaké kombinace stresových civilizačních (nebo jiných) faktorů jsou spouštěcím mechanismem poruchy rovnováhy způsobujícím nemoc či symptom nemoci.