chronická bolest

Bolest je informační cestou pro tělo, která nám dává na vědomí, že došlo či dochází k poškozování integrity pohybového aparátu či organismu. Pokud je ovšem bolest přítomna delší dobu, i bez zjevné příčiny, dochází k její chronifikaci.


Skrze precizní diagnostiku pohybového aparátu (FMM) lze dohledat primární příčinu bolestí a cílenou terapií bolesti zmírnit či úplně odstranit.


cesta k odstranění bolesti

  • podrobným vstupním diagnostickým pohovorem
  • kompletním rozborem pohybového aparátu v součinnosti s našimi fyzioterapeuty
  • měřením na přístroji InBody
  • analýzou stavu autonomního nervového systému nebo v některých případech analýzou EEG

 

HUMAN TECAR HCR

jedinečná unikátní technologie a metodologie dostupná právě na klinice endala

Zvyšuje prokrvení poškozené tkáně (kloub, sval, úpon), současně zvyšuje lymfodrenáž a tím zmenšuje otok, přivádí živiny a kyslík do postižené oblasti, čímž zkracuje rekonvalescenci až o 60%.

VISS

další léčebná technologie, která je součástí unikátní metodologie Human Tecar

Samotný přístroj působí cíleně na nervosvalovou rovnováhu – souhru mezi svaly a centrální nervovou soustavou. Tlumí akutní bolest, uvolňuje vazivovou i svalovou ztuhlost a zlepšuje explozivní svalovou sílu.


péče o pohybový aparát je v vzájemné spolupráci s využitím moderní technologie Human Tecar


 

30 minut za cenu 890,- Kč

60 minut za cenu 1490,- Kč