Diagnostické testy

Funkční medicína používá jedno krásné motto, kterým se řídíme i my na naší klinice: „Testuj, nehádej!“

Každé chronické civilizační onemocnění je multifaktoriální, tzn. že se vždy na jeho vzniku podílí řetězec příčin a podíl vlivu jednotlivých faktorů je vždy striktně individuální u každého jedince. Proto je potřeba objektivně stanovit, které zátěže jsou u konkrétního stavu významné.

K těmto účelům u nás používáme vysoce specializované diagnostické testy, abychom skutečně pochopili biologické příčiny vzniku dané nemoci. Spolupracujeme s nejlepšími laboratořemi na světě – USA, Německo, Švýcarsko.

  • test nitrobuněčných nutrientů

Mnoho patalogických a předpatologických stavů je dnes spojováno s buněčnými deficity některých důležitých mikronutrientů – vitamínů, minerálů. Ve spolupráci s americkou laboratoří zprostředkováváme test úrovně mikronutrientů z buněk. Tento test je ve světě unikátní.


test se provádí z plné žilní krve, časová náročnost cca 5 minut, výsledky za 14-21 dní

orientační cena: od 10.000,- Kč  • komplexní test stolice

Střevo a střevní mikroflóra je jeden z nejdůležitějších systémů s vlivem na celkové zdraví a vznik nemocí. Ve spolupráci s americkou laboratoří zprostředkováváme komplexní test stolice, který přináší důležité informace o stavu střevního mikrobiomu, zánětu střeva, parazitární střevní zátěže a schopnosti vstřebávání důležitých látek.


materiál: stolice (vyzvednutí odběrového setu na klinice, dle instrukcí domácí odběr a v den odběru odevzdání na klinice), výsledky za 14-21 dní

orientační cena: od 4.900,- Kč


  • test těžkých kovů

Těžké kovy mohou hrát důležitou roli u některých civilizačních onemocnění jako je například onemocnění autoimunitní, kardiovaskulární, neurodegenerativní a onkologické. Ve spolupráci s americkou laboratoří zprostředkováváme test na obsah některých důležitých těžkých kovů v krvi.


test se provádí s kapky kapilární krve prstu, časová náročnost cca 10 minut, výsledky do 14 dní

orientační cena: od 4.000,- 


  • test oxidativního stresu

Oxidativní stres je jeden z hlavních rizikových faktorů pro vznik civilizačních onemocnění. Znamená aktivitu volných radikálů, což jsou velice reaktivní zplodiny buněčného dýchání se schopností poškodit DNA buňky a buňku samotnou.


test se provádí z kapky kapilární krve prstu, časová náročnost cca 10 minut, vyhodnocení hned na klinice

orientační cena: od 2000,- Kč


  • celková antioxidační kapacita

Schopnost těla neutralizovat volné radikály a tím eliminovat oxidativní stres.


test se provádí z kapky kapilární krve prstu, časová náročnost cca 10 minut

orientační cena: více informací na recepci kliniky


  • test stresu nadledvinek

Dle studií je považován vznik  95% onemocnění v důsledku stresu. Ve spolupráci s americkou laboratoří zprostředkováváme test stresu nadledvinek stanovením hladiny stresového hormonu kortizolu v průběhu dne.


materiál: sliny (klient si vyzvedne na klinice odběrové zkumavky a 5x během dne plivne sliny do zkumavky, tu pak následující den odevzdá na klinice), výsledky do 14 dní

orientační cena: více informací na recepci kliniky


  • test neurotransmiterů

Mnohé, nejenom psychické potíže a nemoci, jsou spojovány s poruchou tvorby a funkce neurotransmiterů, neboli přenašečů informací v nervovém systému. Stanovení jejich hladin pomůže identifikovat typ nerovnováhy vedoucích ke vzniku potíží.


materiál: sušená moč, výsledky do 14 dní

orientační cena: více informací na recepci kliniky


  • test buněčné regulace neuro-imuno-metabolických procesů

Ve spolupráci se švýcarskou laboratoří a Oxfordem zprostředkováváme test hloubky poruchy regulace buněčných procesů na úrovni komunikace nervového systému a imunity. Tento test je vhodný jak při vzniklých závažných civilizačních onemocněních (nemoci autoimunitní, onkologická, neurodegenerativní, metabolické), tak v rámci prevence proti vzniku těchto onemocnění. Tento test je ve světě unikátní.


test se provádí z plné žilní krve, časová náročnost cca 5 minut, výsledky za 21-28 dní

orientační cena: od 40.000,- Kč


  • standardní laboratorní testy

Zprostředkováváme vyšetření krve v režimu samoplátce ve spolupráci s laboratoří Synlab.

(biochemické vyšetření krve, krevní obraz s populačním diferenciálem, předoperační vyšetření, hormonální profil, test na Borelie, chlamydie, virovou zátěž, test homocysteinu, test hsCRP, test vitamínu D, B9, B12)


test se provádí z plné žilní krve, časová náročnost cca 5 minut, výsledky za 2-7 dní

orientační cena: dle jednotlivých profilů od 200,- Kč