unikátní fyzioterapeutická péče

unikátní přístup

v oblasti PRErehabilitace a rehabilitace

Klinika endala, s koncepcí funkční medicíny, vnímá fyzioterapii jako komplexní péči o člověka s jeho tělesnou a duševní složkou.

výjimečnosti našeho přístupu v oblasti zdraví a fyzioterapie

  • neléčíme pouze příznaky (symptomy), ale pohlížíme na  pacienta v kontextu osobní, rodinné, pracovní a sportovní historie (anamnézy)
  • v rámci fyzioterapie využíváme nejnovějších poznatků, technologií a metod.
  • poskytujeme komplexní péči o člověka s jeho tělesnou a duševní složkou

Pohybový aparát je obrazovkou těla, na které se velice přesně zobrazí vaše problémy. Je jen potřeba umět z této obrazovky číst.


Jedním z pilířů našeho unikátního přístupu v oblasti fyzioterapie (PRErehabilitace a následné vlastní rehabilitace) je unikátní metoda funkční manuální medicíny (FMM) a využití světové metodologie a technologie Human Tecar, které je klinika endala v České republice jediným výhradním zástupcem.