Úložiště vašich emocí

úložiště vašich emocí

„nechte emoce vyvěrat“

zdroj: Candace Pert Ph.D.

Možná vás překvapí, že emoce nejsou jediným produktem mozku, ale jsou vyjádřeny, zkoušeny a nakonec uloženy v BodyMind a mohou být aktivovány prací s tělem, meditací, dýcháním, duchovní praxí a mnoha dalšími  psychosomatickými způsoby.

My všichni máme v paměti bolestné vzpomínky – poruchy, zklamání, utrpení, ztrátu – skrýváním nebo potlačováním se v našich BodyMinds rány, které mají být vyvolány, reformovány a vypuštěny nebo ignorovány, nikdy nezahojí.  John Upledger toto nazývá „somato-emocionální cysta“.

Primitivní reakce obrany těla, v níž jsou zranění a emoce  zakódované ve stěnách zbytku těla, se tak nikdy  skutečně nevyřeší.

Je úžasné, že naše žlázy, orgány, tkáně a buňky slouží jako skladovací prostor pro emoce a paměť, jak bylo vysvětleno prostřednictvím vědeckého výzkumu Dr. Candace Perta, neuropharmakologa, který pracoval v NIH a Georgetown University Medical Centru. Candace prohlásil, že „Vaše tělo je vaše podvědomí. Naše fyzické tělo může být změněno emočním prožitkem.“

Dr. Pert vysvětluje a říká:

„Pocit vyvolaný v naší mysli nebo těle se projeví jako peptid, který byl někudy propuštěn – orgány, tkání, kůží, svaly a žlázy s vnitřní sekrecí –   tito všichni mají peptidové receptory na něž se mohou ukládat emocionální informace. To znamená, že emocionální paměť je uložena na mnoha místech v těle, a to nejen (ba dokonce ani ne primárně) v mozku. Přistupovat lze k emocionální pamětí kdekoli na peptidech /receptorech těla/ mnoha různými způsoby. Tím je myšleno, že nevyjádřené emoce jsou doslova uvízlé v našem těle. Skutečné emoce, které musí být vyřčeny a jsou uvězněné v těle, se snaží pohybovat směrem nahoru a být prožity – tím i integrovány jako celek, který uzdravuje.“

„Nechte emoce vyvěrat. Proces katarze není kompletní bez vyřknutí problému, myšlenky, to je první krok … Cítit a pochopit znamená, že jste po celou dobu pracovali. Probubláváte se k cestě na povrch. Jste integrováni na vyšší a vyšší úroveň vašeho těla, což berou emoce na vědomí. Přirozená inteligence receptorů se uvolňuje a hojivé a regenerační procesy mohou převzít tuto aktivitu.

Při plném prožívání mohou být emoce uvolněny, a to i staré emoce uložené v paměti těla. Umožnění emocím proniknout na povrch do povědomí umožňuje pojmenovat své emoce, což je začátek emocionálního zkoumání. Postupem kupředu nacházíme své postavení v rodině, v komunitě a v životě.“