Význam vitaminu C a glutathionu pro náš organismus

vitamin C a glutathion

infuzní podpora vašeho zdraví

Zdroj : Edukafarm

Vitamin C a glutathion podporují a chrání zejména červené krevní buňky, imunitní, nervové, střevní a jaterní buňky, odvádějí z organismu toxické látky včetně kancerogenních a přinášejí do organismu antioxidační kapacitu, která neutralizuje nežádoucí oxidační stres.

Nežádoucí oxidační stres reprezentují reaktivní sloučeniny kyslíku, jejichž vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako produkt energetického metabolismu).

V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidanty, může buňku ohrožovat, narušit její DNA, vést ji k mutaci. Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede k chronicky zánětlivé reakci. To vše se může klinicky projevovat jako deprese, únavový syndrom, opakované infekce, alergie, autoimunitní, kardiovaskulární a neurodegenerativní choroby a nádory.

Vitamin C a glutathion tedy mají účinky antioxidační, imunomodulační, protizánětlivé, neuroprotektivní a hojivé. Samozřejmě, takové účinky jsou velmi prospěšné nejen v prevenci, ale při zvýšené frekvenci podávání také například u protinádorové léčby, kde glutathion a vitamin C chrání zdravé buňky před negativním vlivem radio/chemoterapie, která je takto více zacílena na buňky nádorové, a proto je pacientem lépe tolerovaná.

 

Vitamin C (kyselina askorbová) hraje v organismu nezastupitelnou roli především jako antioxidant chránící tkáně a orgány před oxidačním stresem a jeho důsledky – chronickými zánětlivými změnami, které poškozují řadu systémů a vedou ke vzniku nejrůznějších chorob od kardiovaskulárních přes alergie až po onkologická onemocnění.

Má nenahraditelný význam pro řadu systémů. Na imunitní systém působí imunomodulačně, posiluje protiinfekční imunitu, působí proti vzniku alergií a autoimunitních chorob. V nervovém systému se podílí na produkci neurotransmiterů (např. adrenalinu, potřebného pro dobrou funkci vegetativního nervového systému), podporuje tím i adekvátní funkci mozku (zvyšuje toleranci stresu, snižuje riziko depresivních stavů). Vitamin C je nepostradatelný pro syntézu kolagenu, což má zásadní význam pro pojivovou tkáň pohybového systému a tím i ochranu kloubů proti zánětlivým a degenerativním chorobám (zde hraje roli i jeho protizánětlivé působení), ale i pro kvalitu stěny cév (což hraje roli v kontrole krevního tlaku). Podporuje fyziologickou funkci kardiovaskulárního systému i tím, že působí svým vlivem na metabolismus cholesterolu proti vzniku aterosklerózy. Vitamin C je kofaktorem v syntéze karnitinu, který je potřebný pro metabolismus lipidů – oxidaci mastných kyselin. Vitamin C má svou roli i v procesu krvetvorby, podporuje vstřebávání železa ze střeva, podporuje i funkčnost jaterní buňky a tím přispívá k detoxikaci organismu.

Svou roli hraje vitamin C také v ochraně před onkologickými onemocněními, v kyselém okolí nádorových buněk se podílí na tvorbě peroxidu vodíku, který působí destruktivně na DNA těchto buněk. Důležité je, že při perorálním podání lze docílit vzhledem k omezené kapacitě střevních transportních systémů jen mírného zvýšení systémové hladiny vitaminu C, což při deficitu vitaminu C v organismu nestačí ke kompenzaci, zatímco intravenózní aplikace dávek v řádu gramů podstatně zvyšuje jeho biologickou dostupnost ve všech systémech a je bezpečná.


O příznivém vlivu obou antioxidantů na prevenci nádorů dnes není pochyb.


 

Glutathion je tělu vlastní (biogenní) látka, významný nitrobuněčný antioxidant (označuje se jako „master oxidant“), potřebný pro adekvátní funkci všech buněk. Přestože si jej buňka produkuje v určitém omezeném množství sama, v situaci oxidačního stresu jeho kapacita často nestačí k pokrytí vysokých nároků organismu, podobně jako v případě vitaminu C, a proto je vhodné jej dodávat formou infuze. Glutathion chrání imunitní a nervové buňky, přispívá svým hepatoprotektivním působením k dobré funkci jaterních buněk a tím k detoxikaci organismu. Konjugace glutathionu s toxickými xenobiotiky brání jejich vazbě na DNA a RNA a tím přispívá k ochraně těchto buněk před škodlivými cizorodými látkami. Glutathion je také velmi důležitý (ovšem za předpokladu dostatečného přívodu vitaminu C) pro udržení dostatečné koncentrace aktivní formy vitaminu C v organismu a tím dále přispívá k ochraně proti oxidačnímu stresu. Glutathion je tedy potřebným doplňkem vitaminu C a neobejde se bez něj také aktivace dalšího významného antioxidantu – vitaminu E.

Dostatečná hladina glutathionu má tedy pro antioxidační ochranu organismu zásadní význam. U řady onemocnění je jeho hladina snížena. Glutathion je látka vyznačující se vysokou bezpečností, podle řady databází u něj nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Produkce glutathionu v organismu klesá s věkem, jeho hladiny mohou být snížené při různých patologických stavech souvisejících s negativními vlivy životosprávy a kvality prostředí. Nedostatečná zásoba glutathionu zvyšuje riziko poruchy ochrany buněk, vede k jejich zvýšenému zániku a tím k ohrožení tkání, poruchám orgánových funkcí a vzniku patologických stavů, jako je předčasné stárnutí, poruchy zraku, kardiovaskulární choroby, osteoporóza, zánětlivé a degenerativní choroby. Existuje řada studií, které prokázaly sníženou hladinu glutathionu u zmíněných onemocnění a prospěšnost jeho podávání u těchto chorob.

Významnou oblastí uplatnění glutathionu jsou onkologická one-mocnění. Bylo prokázáno, že reaktivní sloučeniny kyslíku poškozují DNA, což může vést k maligní transformaci buněk, a že glutathion chrání DNA před tímto poškozením. U onkologicky nemocných může přispět k ochraně zdravých buněk před negativním vlivem radio/chemoterapie. Tento efekt byl například ověřen u pacientů léčených cisplatinou. Aby byly zdravé buňky chráněny před destruktivními účinky radio/chemoterapie, je vhodné souběžně parenterálně podávat glutathion, který, jak ukázaly studie (např. u karcinomu ovaria, žaludku, plic, tlustého střeva a dalších), zlepšuje kvalitu života a snižuje nefrotoxicitu a neurotoxicitu léčby cisplatinou. V některých studiích se projevil při přidání glutathionu i trend k vyšší účinnosti základní protinádorové léčby.