Epigenetika

epigenetika

náš vnitřní hardware pro zdraví

zdroj: Daily Healthy

 

Epigenetická pole nám ukazují, jak náš životní styl ovlivňuje naši DNA.

DNA nám nastavuje určité konstanty v našem životě – z barvy našich očí ke  sklonu k onemocnění těla. Ale kódování v našich systémech nezakresluje celý obrazec.

Možná jste slyšeli o rychle se rozvíjejících vědeckých pokusech v oblasti Epigenetiky. Zkoumají, jak lze geny zapnout a vypnout v závislosti na tom, jak zacházíme s naším tělem. Tyto změny mohou dokonce ovlivnit geny našich dětí a celou řadu generací.

Epigenetika nám vykresluje kromě DNA, jakým způsobem  dieta, cvičení a environmentální faktory mění expresi genů a jaký je dopad na dlouhodobé zdraví.

Jak to funguje…

Ajay Goel, ředitel epigenetiky a prevence rakoviny na Universitě Baylor Medical Center v Dallasu, přirovnává lidské tělo k počítači a vysvětluje na něm princip Epigenetiky. Představte si  DNA jako hardware a epigenetiku jako softwaru.

„DNA je hardware, ale je to proces, který využívá informace uložené v DNA kladné nebo záporné,“ řekl Goel. „Je třeba extrahovat potenciál hardware, který máte v počítači.“

To může znít jako zvláštní koncept, ale Epigenetika se mění na principu, jak se mění náš životní styl a životní etapy se sčítají – střídají se tedy pozitivní i negativní výsledky.

Každodenní Epigenetika

Již víme, že to, co jíme, jak cvičíme a dokonce i jaký vzduch dýcháme, má velký vliv na naše zdraví. Ale už méně rozumíme tomu, jaký má každá tato akce potenciál a jakým způsobem se zapíše do historie těla lidského epigenomu.

V závislosti na tom, jak zacházíme s naším tělem (některé genové výrazy jsou upřednostněné, jiné v pozadí), nalezneme odraz v duševní pohodě. A když  opakovaně podnikáme kroky ke zlepšení našeho zdraví, naše tělo reaguje způsobem, který je i přínosem pro stav organismu v dlouhodobém horizontu.

Jedním z příkladů může být nový výzkum zkoumání účinků dlouhodobého vytrvalostního tréninku. Vědci zjistili, že cvičení může změnit epigenetický vzor lidského kosterního svalu, což zvyšuje svalovou sílu. Nejenže nám cvičení dává dobrý pocit, ale pravidelný pohyb má dopad mnohem hlubší než jen počet spálených kalorií a výrobu endorfinů v těle.

Epigenetika hraje významnou roli také v diskusích o rakovině. Rakovina je komplikovaný, do značné míry náhodný jev, který je velkou výzvou řadě odborníků. Ale epigenetické výzkumy nabízejí naději, a tento obor exponenciálně roste. I když neexistuje žádný lék na rakovinu, máme nástroje, které jsou nám  k dispozici v prevenci jejího nástupu. Vědci shromažďují stále více důkazů které dokazují, že udržování zdravé výživy a udržování se v kondici po pohybové stránce, mohou často nástup velmi ovlivnit.

Zdraví pro budoucí generace

Rostoucí počet důkazů rovněž naznačuje, že epigenetické profily lidí mají významné dopady na zdraví jejich potomků. Studie vědců z UC Santa Cruz zjistila, že tyto změny v průběhu času mohou být viděny v epigenetické paměti  z generace na generaci, a echo, neboli dosah, může trvat nejméně čtyři generace. „Takže když  něco zdravého děláte pro sebe, děláte to pro vaše pravnoučata.“

Vědci z Moore Institutu pro výživu a Wellness v Oregon Health & Science University také zkoumají, jak se epigenetické informace dědí.

„Tato práce je osvěžením a velkým optimismem pro vědeckou obec,“ řekl Kent Thornburg, který vede tuto oblast výzkumu a experimentování na OHSU. „Byli jsme zvyklí myslet geneticky – genetický kód vysvětlil všechno, kromě několika možností chování lidí.“


Nyní vědci vidí, že naše zdraví a zdraví našich dětí, je ve skutečnosti v našich rukou – na základě dnešní volby.


Životní změna

Genetika bude vždy hrát klíčovou roli v našich životech, ale epigenetika nám ukazuje, že náš vnitřní hardware není be-all, end-all pro naše zdraví.


„Jsme velmi potěšeni, protože konečně učíme, že genetika není tvůj osud,“ řekl Goel.


Pokud budete dodržovat „seznam“ důvodů, proč zůstat zdravý, vaše kontrola nad vašimi geny dosáhne  vrcholu. Nikdy nepodceňujte výhody nejmenších aktivit či příležitosti k pohybu – třeba jen svižná chůze nebo konzumace dobře vyvážené stravy. Tyto jednoduché akce přispívají k našemu celkovému zdravému způsobu života, díky kterému  které jsme právě pod povrchem porozumění.