naše filosofie

endala je inovativní medicínský přístup kombinující moderní technologie a individuální přístup. V léčbě se zaměřujeme na civilizační nemoci a problémy pohybového aparátu. Každá nemoc s sebou nese informaci – řetězec příčin, které je možné pomocí moderních diagnostických postupů identifikovat.

Naši odborníci vnímají každého člověka jako unikátní celistvou bytost. Vždy proto s léčbou aktuálních symptomů sledují i jedinečný řetězec následků a příčin, a to až ke skutečné podstatě věci.

Naším principem je identifikovat, jaké kombinace stresových civilizačních (nebo jiných) faktorů jsou spouštěcím mechanismem poruchy rovnováhy způsobujícím nemoc či symptom nemoci.