PRErehabilitace

PRErehabilitace je nezbytná fáze předcházející samotné rehabilitaci. Smyslem je připravit fyzické tělo tak, aby následně mohlo regenerovat co nejefektivněji vzhledem ke svému vnitřnímu prostředí.

 

dokážeme řešit

 • pooperační stavy
 • poúrazové stavy
 • natržení svalů i parciální ruptury
 • otoky kloubů, svalů, měkkých tkání
 • podvrtnutí kotníku
 • úponové bolesti
 • bolesti zad, bolesti kloubů


Jednou z největších výhod je možnost zahájit terapii ihned po zranění, ihned po operaci, zbavit tkáň otoku a tím pádem výrazně zkrátit přípravu na operaci, popřípadě uspíšit nástup pooperační rehabilitace.


výhody terapie

 • bezbolestná, rychlá a účinná metoda
 • možnost zahájení terapie ihned po zranění či operaci
 • urychlení doby hojení díky rychlému zbavení se otoku
 • snížení rizika pooperačních komplikací (tvorba výpotku, zánětlivé komplikace, srůsty, omezení rozsahu pohybu, bolestivost)

 

HUMAN TECAR HCR

unikátní léčebná technologie a metodologie dostupná právě na klinice endala

Zvyšuje prokrvení poškozené tkáně (kloub, sval, úpon), současně zvyšuje lymfodrenáž a tím zmenšuje otok, přivádí živiny a kyslík do postižené oblasti, čímž zkracuje rekonvalescenci až o 60%.

VISS

další léčebná technologie, která je součástí unikátní metodologie Human Tecar

Samotný přístroj působí cíleně na nervosvalovou rovnováhu – souhru mezi svaly a centrální nervovou soustavou. Tlumí akutní bolest, uvolňuje vazivovou i svalovou ztuhlost a zlepšuje explozivní svalovou sílu.

 

PRErehabilitační fáze je zásadně důležitá bezprostředně po úrazu (POSTtrauma), bezprostředně před operací (PREoperace) a bezprostředně  po operaci (POSToperace). Jako velice účinný nástroj využíváme technologii Human Tecar, která dokáže rychleji aktivovat hojivé procesy, zmírňuje otok a bolest, umožňuje tělu rychlejší návrat do optimálního stavu a připravuje ho na operaci nebo rehabilitaci.

 

30 minut za cenu 890,- Kč

60 minut za cenu 1450,- Kč

akutní bolest

Akutní bolest často vzniká náhle, úrazem, nevhodným pohybem nebo přetížením části pohybového aparátu. Informuje nás o tom, že dochází k poškozování organismu a je zároveň naším přirozeným ochráncem. Nutí nás vystoupit z nastoleného režimu a nezatěžovat poškozenou tkáň.


Díky metodologii Human Tecar nabízíme našim klientům bezbolestný a neinvazivní přístup, který vede k rekondici organismu (nikoliv k pouhému tišení bolesti).


výhody terapie

 • bezbolestná, rychlá a účinná metoda
 • možnost zahájení terapie ihned po zranění či operaci
 • urychlení doby hojení díky rychlému zbavení se otoku
 • snížení rizika pooperačních komplikací (tvorba výpotku, zánětlivé komplikace, srůsty, omezení rozsahu pohybu, bolestivost)

využití

Za pomoci diagnostiky FMM jsme schopni identifikovat primární příčinu bolesti, která může být i ve vzdálené části pohybového aparátu. Díky cílené terapii dochází k logickému zmírnění a postupnému ústupu bolesti a doprovodných obtíží.

 

S využitím technologie Human Tecar máme možnost už v období akutního stavu cíleně zasáhnout a ovlivnit prokrvení poškozené tkáně a podpořit tím přirozený hojivý proces. Zároveň stimulujeme lymfatický systém, který odvádí zplodiny vznikající zánětlivým procesem ven z těla.

HUMAN TECAR HCR

jedinečná originální technologie a metodologie dostupná právě na klinice endala.

Zvyšuje prokrvení poškozené tkáně (kloub, sval, úpon), současně zvyšuje lymfodrenáž a tím zmenšuje otok, přivádí živiny a kyslík do postižené oblasti, čímž zkracuje rekonvalescenci až o 60%.

VISS

další léčebná technologie, která je součástí unikátní metodologie Human Tecar

Samotný přístroj působí cíleně na nervosvalovou rovnováhu – souhru mezi svaly a centrální nervovou soustavou. Tlumí akutní bolest, uvolňuje vazivovou i svalovou ztuhlost a zlepšuje explozivní svalovou sílu.

 

 

30 minut za cenu 890,- Kč

60 minut za cenu 1450,- Kč

PREoperace

Operační zásah je velmi významné ovlivnění integrity a fungování organismu. Operace, byť malého invazivního charakteru, vždy ovlivní homeostázu organismu jako celku. Proto je velice potřebné připravit vnitřní prostředí organismu a samotné fyzické tělo na operační výkon.

doporučujeme

Cílené PREoperační ošetření pomocí metodologie Human Tecar přispívá k hladkému průběhu operativního zákroku a následnému rychlému zotavení a obnovení přirozených funkcí organismu. 

výhody terapie

 • bezbolestná, rychlá a účinná metoda
 • příprava organismu na operaci
 • rychlejší hojení po operaci
 • možnost začít dříve rehabilitovat
 • zkrácení celkové doby rekonvalescence
 • snížení rizika pooperačních komplikací (tvorba výpotku, zánětlivé komplikace, srůsty, omezení rozsahu pohybu, bolestivost)

 

Příprava organismu před operací spočívá také v diagnostice případných zánětů či zánětlivých reflexů, které mohou následné zotavování prodlužovat či komplikovat.

 

Human Tecar HCR

unikátní technologie a metodologie dostupná právě na klinice endala

Zvyšuje prokrvení poškozené tkáně (kloub, sval, úpon), současně zvyšuje lymfodrenáž a tím zmenšuje otok, přivádí živiny a kyslík do postižené oblasti, čímž zkracuje rekonvalescenci až o 60%.

ViSS

další léčebná technologie, která je součástí unikátní metodologie Human Tecar

Samotný přístroj působící cíleně na nervosvalovou rovnováhu – souhru mezi svaly a centrální nervovou soustavou. Tlumí akutní bolest, uvolňuje vazivovou i svalovou ztuhlost a zlepšuje explozivní svalovou sílu.

 

chronická bolest

Bolest je informační cestou pro tělo, která nám dává na vědomí, že došlo či dochází k poškozování integrity pohybového aparátu či organismu. Pokud je ovšem bolest přítomna delší dobu, i bez zjevné příčiny, dochází k její chronifikaci.


Skrze precizní diagnostiku pohybového aparátu (FMM) lze dohledat primární příčinu bolestí a cílenou terapií bolesti zmírnit či úplně odstranit.


cesta k odstranění bolesti

 • podrobným vstupním diagnostickým pohovorem
 • kompletním rozborem pohybového aparátu v součinnosti s našimi fyzioterapeuty
 • měřením na přístroji InBody
 • analýzou stavu autonomního nervového systému nebo v některých případech analýzou EEG

 

HUMAN TECAR HCR

jedinečná unikátní technologie a metodologie dostupná právě na klinice endala

Zvyšuje prokrvení poškozené tkáně (kloub, sval, úpon), současně zvyšuje lymfodrenáž a tím zmenšuje otok, přivádí živiny a kyslík do postižené oblasti, čímž zkracuje rekonvalescenci až o 60%.

VISS

další léčebná technologie, která je součástí unikátní metodologie Human Tecar

Samotný přístroj působí cíleně na nervosvalovou rovnováhu – souhru mezi svaly a centrální nervovou soustavou. Tlumí akutní bolest, uvolňuje vazivovou i svalovou ztuhlost a zlepšuje explozivní svalovou sílu.


péče o pohybový aparát je v vzájemné spolupráci s využitím moderní technologie Human Tecar


 

30 minut za cenu 890,- Kč

60 minut za cenu 1490,- Kč

POSToperace

Smyslem POSToperační rehabilitace je připravit tělo tak, aby vlastní rehabilitace mohla účinkovat co nejlépe a nejefektivněji. Jedná se zejména o zmírnění otoku a bolesti.

doporučujeme

 • bezprostředně po operaci
 • při otoku

výhody terapie

 • bezbolestná, rychlá a účinná metoda
 • možnost zahájení terapie ihned po zranění či po operaci
 • urychlení doby hojení díky rychlému zbavení se otoku
 • snížení rizika pooperačních komplikací (tvorba výpotku, zánětlivé komplikace, srůsty, omezení rozsahu pohybu, bolestivost)

HUMAN TECAR HCR

unikátní a účinná metodologie dostupná právě na klinice endala.

Zvyšuje prokrvení poškozené tkáně (kloub, sval, úpon), současně zvyšuje lymfodrenáž a tím zmenšuje otok, přivádí živiny a kyslík do postižené oblasti, čímž zkracuje rekonvalescenci až o 60%.

VISS

další léčebná technologie, která je součástí unikátní metodologie Human Tecar

Samotný přístroj působí cíleně na nervosvalovou rovnováhu – souhru mezi svaly a centrální nervovou soustavou. Tlumí akutní bolest, uvolňuje vazivovou i svalovou ztuhlost a zlepšuje explozivní svalovou sílu.

 

30 minut za cenu 890,- Kč

60 minut za cenu 1450,- Kč

POSTtrauma

V současné době jsou jednou z nejčastějších příčin návštěvy lékaře poúrazové stavy, které jsou téměř vždy doprovázeny otokem v místě poranění.

doporučujeme

 • po úrazu
 • po zranění
 • v případě otoků 

 

V rámci kliniky endala je na tyto stavy používán unikátní komplexní přístup na základě italského konceptu Human Tecar. Tento koncept předpokládá kombinovanou aplikaci funkčních protiotokových esencí a bandáží, fyzikálního ovlivnění pomoci jedinečného přístroje HCR a využití chůze na dynamických balančních podložkách Synergy Mat.

 

výhody terapie

 • bezbolestná, rychlá a účinná metoda
 • možnost zahájení terapie ihned po zranění či po operaci
 • urychlení doby hojení díky rychlému zbavení se otoku
 • snížení rizika poúrazových komplikací (tvorba výpotku, zánětlivé komplikace, srůsty, omezení rozsahu pohybu, bolestivost)

 

HUMAN TECAR HCR

unikátní léčebná technologie a metodologie dostupná právě na klinice endala

Zvyšuje prokrvení poškozené tkáně (kloub, sval, úpon), současně zvyšuje lymfodrenáž a tím zmenšuje otok, přivádí živiny a kyslík do postižené oblasti, čímž zkracuje rekonvalescenci až o 60%.

VISS

další léčebná technologie, která je součástí unikátní metodologie Human Tecar

Samotný přístroj působí cíleně na nervosvalovou rovnováhu – souhru mezi svaly a centrální nervovou soustavou. Tlumí akutní bolest, uvolňuje vazivovou i svalovou ztuhlost a zlepšuje explozivní svalovou sílu.

 

30 minut za cenu 890,- Kč

60 minut za cenu 1450,- Kč

Funkční manuální medicína

Funkční manuální medicína (FMM) je funkční diagnostikou pohybového aparátu, tj. páteře a končetinových kloubů, s následnou cílenou terapií.

doporučujeme

Diagnostiku FMM využijte, pokud se trápíte akutními či chronickými potížemi pohybového aparátu.

výhody FMM

Precizně provedenou funkční manuální diagnostikou získáme informace o příčině problému a dokážeme tak určit optimální individuální léčbu. S použitím nejmodernější technologie Human Tecar a preparátů fyziologické regulační medicíny GUNA, Vás dokáže cíleně a rychle zbavit potíží nejen pohybového aparátu

 

FMM pracuje s vnitřními orgány, které jsou s pohybovým aparátem propojené prostřednictvím autonomního nervového systému. Jedná se o nový způsob pojetí práce s páteří. Vnitřní orgány významně ovlivňují pohybový aparát zánětlivým reflexem a dalšími poruchami funkčního charakteru, naopak páteř a její funkční poruchy významně ovlivňují funkci vnitřních orgánů a mohou zhoršovat prokrvení hlavy a končetin.

30 minut za cenu 890,- Kč

 

 

HT metodologie

Human Tecar Synergistic Healthcare Methodology (SHM) je unikátní metoda komplexní zdravotní péče italského konceptu Human Tecar. Kombinuje manuální postupy, moderní technologie a produkty (např. přírodní esence na podporu lymfodrenáže, uvolnění svalů nebo zlepšení prokrvení). Aktivuje současně několik léčebných procesů, zvyšuje jejich efektivitu, rychlost a tím poskytuje trvalý efekt.

využití

 • při léčbě úrazů, degenerativních muskuloskeletálních poruch a posturálních poruch
 • u chronických traumat
 • u akutních traumat
 • při regeneraci během a po tréninku
 • u syndromu přetrénování nebo funkčního přetížení
 • při cévních nebo lymfatických poruchách
 • při léčbě dopadu stresu

výhody

 • zkracuje dobu léčby až od 40%
 • urychluje regenerační procesy v postižené oblasti
 • zajišťuje individuální přístup a kvalitu výsledku léčby
 • umožňuje vhodné kombinování přístrojů, manuálních postupů a esenciálních přírodních produktů v rámci jedné terapie
 • stimuluje imunitní systém na tkáňové a humorální úrovni
 • urychluje aktivitu tkáňových enzymů zahrnutých v procesu svalového zotavení
 • působí protizánětlivě

 

 

Role ošetřujícího terapeuta konceptu Human Tecar

 • diagnostika problému a vytvoření léčebného programu
 • zajištění individuálního přístupu a kvality výsledku léčby
 • poskytnutí optimální psychické kondice pacientovi
 • vhodné kombinování přístrojů, manuálních postupů a esenciálních přírodních produktů

Možnost opakování procedur během jednoho dne pro rychlé zkrácení doby zotavení.

rehabilitace

Rehabilitace obsahuje široké spektrum postupů, které vedou k opětovnému návratu ztracené či poškozené pohybové funkce. V pojetí naší kliniky zahrnuje celkovou obnovu organismu na několika úrovních. Mezi její součásti lze zařadit PRErehabilitaci, PREoperaci, POSToperaci a následné zotavení.

 

doporučujeme

 • pro všechny věkové kategorie
 • při akutních bolestivých stavech
 • předoperační stavy
 • pooperační stavy
 • poúrazové stavy
 • rekonvalescence u neurologických obtížích

výhody terapie

 • bezbolestná, rychlá a účinná metoda
 • možnost zahájení terapie ihned po zranění či operaci
 • urychlení doby hojení díky aktivaci lymfatického systému
 • snížení rizika pooperačních komplikací (tvorba výpotku, zánětlivé komplikace, srůsty, omezení rozsahu pohybu, bolestivost) 

Díky komplexní péči a působení na více úrovních dosahujeme při rehabilitaci výborných výsledků za podstatně kratší dobu.


Human Tecar HCR

unikátní léčebná technologie a metodologie dostupná pouze na klinice endala

Zvyšuje prokrvení poškozené tkáně (kloub, vazivo, sval), současně zvyšuje lymfodrenáž a tím zmenšuje otok, přivádí živiny a kyslík do postižené oblasti, čímž zkracuje rekonvalescenci až o 60%.

VISS

je další léčebná technologie, která je součástí unikátní metodologie Human Tecar

Samotný přístroj působí cíleně na nervosvalovou rovnováhu – souhru mezi svaly a centrální nervovou soustavou. Tlumí akutní bolest, uvolňuje vazivovou i svalovou ztuhlost a zlepšuje explozivní svalovou sílu. 

 

S využitím moderních technologií Human Tecar lze velmi rychle a účinně podpořit regeneraci poškozených tkání a zmírnit bolest pohybového aparátu.

 

30 minut za cenu 890,- Kč

60 minut za cenu 1450,- Kč

zotavení

Hlavním cílem zotavení je znovunastolení rovnováhy celého těla (pohybového aparátu i vnitřního stavu organismu) v co nejkratším možném čase. Harmonizujeme funkce organismu a umožňujeme tak jeho bezproblémové fungování.

program zotavení je určen

 • máte-li jakékoliv problémy s pohybovým aparátem
 • pociťujete jakoukoliv disbalanci (po stránce fyzické i psychické)
 • necítíte se prostě fit
 • potřebujete aktivovat imunitní systém

Tento program je klientům sestavován individuálně na základě vstupní konzultace u našeho hlavního lékaře a je uzpůsoben individuálním potřebám klienta.