Mgr. Monika Slavkovská

s_monika

 

Lidské tělo je pro mne úžasnou mapou, knihou vyprávějící jedinečný osobní příběh každého člověka. Nese v sobě informace našich předků, vypráví skrz svoji formu a funkci o všem klíčovém, co jsme na své cestě životem potkali, prožili a také to, jak jsme dané situace zvládli…

Pohybový aparát je mnohem více než jen nosnou konstrukcí a realizátorem pohybu našeho těla. Je zhmotněním celého našeho vnitřního světa. Prostřednictvím své formy a funkce nám dovoluje načítat kvality vnitřního prostředí člověka, jeho neuro – imunitního systému, souvztažnosti individuálního emočního prožívání reality, poskytuje také velmi přesné informace o míře vitality či případné poruchy funkce vnitřních orgánů a orgánových systémů a to zpravidla dlouho předtím, než započnou subjektivní obtíže.

Vnímám tělo jako originální zhmotnění jedinečnosti každého člověka v kontextu jeho osobního příběhu a je pro mne zdrojem neustálých podnětů pro objevování dalších souvislostí tohoto úchvatného světa nekonečných možností a kombinací.

Těší mne být obklopena kolegy, kteří přistupují ke každému našemu klientovi s podobnou vnitřní filosofií. V tu chvíli se vytváří prostor pro to, aby bylo odhaleno skutečné „PROČ“ a začal být uvolňován přirozený sebeopravný potenciál lidského těla, který jako střelka kompasu míří k jasnému cíli: ZDRAVÍ.


Monika Slavkovská je hlavní fyzioterapeutkou naší kliniky, zaštiťuje oblast celé fyzioterapie, metodologie Human Tecar i psycho-neuro fyzioterapie


 

absolventka postgraduálního studia biomechaniky a magisterského studia fyzioterapie UK FTVS Praha


absolvované kurzy a stáže

*dvoutýdenní stáž u prof.Lewita (nemocnice Motol, Praha) * dvoutýdenní stáž u MUDr. Eugena Raševa (Schweinfurt, Německo) * kurz funkčního tejpování SM- Systém  A+B (Brugger koncept) * kurz manuální medicíny (prof. Karel Lewit) * Vojtova technika reflexní lokomoce *