Logo2-removebg-preview (1)

NÁŠ TÝM

LÉKAŘI
lékař

MUDr. Jan Vojáček, CFMP

Absolvent lékařské fakulty UP v Olomouci a oboru funkční medicíny na Univerzitě v Jižní Kalifornii. Aplikuje do praxe nejnovější vědecké poznatky o fungování lidského organismu. Je průvodcem lidem zpátky ke zdraví a rovnováze.
lékař

MUDr. Zina Kaucká

Absolvovala studium na 1.LF Univerzity Karlovy v Praze, obor pediatrie. Po atestacích v oboru vnitřního lékařství a v oboru klinické imunologie, vedla v Nemocnici Na Homolce oddělení klinické imunologie a alergologie a laboratoř pro klinickou imunologii.
Moto: Pacient za svoji chorobu (většinou) nemůže. Je však zodpovědný za proces svého uzdravení.
FYZIOTERAPEUTI
fyzioterapeut

Bc. David Šimek

Vystudoval fyzioterapii na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Absolvoval specializovaný výcvik Traumatreatment master, který ho připravil na práci s vysoce emočními a zátěžovými zážitky u klientů.
fyzioterapeut

Bc. Jakub Andrýsek

Vystudoval bakalářské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem. Již od dob studií spolupracoval úzce s docentem Tichým, specialistou na diagnostiku pomocí funkční manuální medicíny.
Motto: ``Člověk se má hýbat, protože chce. Ne proto, aby ho něco nebolelo.``
fyzioterapeut

Mgr. Anetta Prokopenko

Vystudovala bakalářské studium na 1. LF UK v Praze a následně jsem absolvovala magisterské studium na FTVS UK v Praze. Pracovala ve FN Motol v Praze na chirurgickém oddělení, kde pracovala s pacienty po transplantaci plic.
PSYCHOLOŽKY
psycholožka

Mgr. Ester Šromová

Je absolventkou jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Má oborové zkušenosti ze zdravotnických a pedagogických zařízení ČR, z Austrálie a Nového Zélandu. V současnosti prochází psychoterapeutickým výcvikem Katatymně imaginativní psychoterapie a výcvikem rodinných konstelací. Absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví. Postgraduálně studuje na Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity.
psycholog

Mgr. Aneta Rychová

Vystudovala jednooborovou psychologii na UP v Olomouci a JU v Českých Budějovicích. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii (KBT), lektorem KBT obezity a držitelem osvědčení Psycholog ve zdravotnictví.
Motto:``Jediná nemožná cesta je ta, na kterou se nikdy nevydáme.``
Máte podobnou filozofii jako naše klinika a chcete se stát součástí našeho týmu?