ENDALA_RGB_White-znak

NÁŠ TÝM

LÉKAŘI
lékař

MUDr. Jan Vojáček, CFMP

Absolvent lékařské fakulty UP v Olomouci a oboru funkční medicíny na Univerzitě v Jižní Kalifornii. Aplikuje do praxe nejnovější vědecké poznatky o fungování lidského organismu. Je průvodcem lidem zpátky ke zdraví a rovnováze.
lékař

MUDr. Zina Kaucká

Absolvovala studium na 1.LF Univerzity Karlovy v Praze, obor pediatrie. Po atestacích v oboru vnitřního lékařství a v oboru klinické imunologie, vedla v Nemocnici Na Homolce oddělení klinické imunologie a alergologie a laboratoř pro klinickou imunologii.
Moto: Pacient za svoji chorobu (většinou) nemůže. Je však zodpovědný za proces svého uzdravení.
FYZIOTERAPEUTI
fyzioterapeut

Bc. David Šimek

Vystudoval fyzioterapii na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Absolvoval specializovaný výcvik Traumatreatment master, který ho připravil na práci s vysoce emočními a zátěžovými zážitky u klientů.
fyzioterapeut

Bc. Jakub Andrýsek

Vystudoval bakalářské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem. Již od dob studií spolupracoval úzce s docentem Tichým, specialistou na diagnostiku pomocí funkční manuální medicíny.
Motto: ``Člověk se má hýbat, protože chce. Ne proto, aby ho něco nebolelo.``
PSYCHOLOG
psycholog

PhDr. Iva Halousková, MBA

Vystudovala psychologii na FFUK v Praze, absolvovala prací v oblasti klinické psychologie. MBA získala na Rochester Institute of Technology v USA. V minulosti se věnovala poradenství a exekutivě ve vedení firem. V psychologické praxi pracuje s otevřeností k moudrosti předků (ať již jde o vědu, filozofii nebo tradiční spirituality), možnostem současnosti (daným výsledky výzkumů i šíří náhledů na terapeutické koncepty) i technologiím směřujícím do budoucnosti. S respektem k jedinečnosti, v psychosomatickém kontextu, s vědomím klientova cíle i bezpečí a v empatickém i rovnocenném vztahu s ním. V práci pro firmy považuje za důležitou zejména komunikaci a vytváření kultury, která umožňuje zdraví lidí i naplnění jejich talentů ve prospěch sdílených hodnot a strategie inovací.
Máte podobnou filozofii jako naše klinika a chcete se stát součástí našeho týmu?