ENDALA_RGB-small

PILÍŘ DÝCHÁNÍ

DÝCHÁNÍ

Bez dechu není života. Stereotyp dýchání a vliv dýchaní na celkový zdravotní stav je zcela zásadní. Na klinice endala vás povedeme ke správnému dechovému stereotypu, ke správné funkci bránice, protože jsme si velmi vědomi, jak to ovlivňuje celkový stav fungování fyziologie. I to, jestli se dýchá ústy nebo nosem ovlivňuje náš takzvaný autonomně nervový systém, který je zcela zásadní pro dlouhodobé zdraví.
DALŠÍ PILÍŘE