ENDALA_RGB-small

PILÍŘ POHYB

POHYB

Pohyb je pro náš život zcela zásadní. Kvalita a ekonomika pohybu a nastavení pohybového aparátu je důležitým faktorem pro naše zdraví. Klinika endala se věnuje diagnostice, v jakém stavu váš pohybový aparát je. Jakékoli bolesti či svalové disbalance se mohou stát fyzickým stresorem, který vás může připravovat o energii. Lidské bytosti mající určité penzum energie, se kterým musí hospodařit. Jakékoli stresory nám tuto energii vyčerpávají. Uzemňování, ekonomika pohybu, adekvátní míra zatížení, budování fyzické kondice, to jsou aspekty, které hrají zásadní roli na vaší cestě ke zdraví.
DALŠÍ PILÍŘE