ENDALA_RGB-small

PILÍŘ PSYCHÉ

PSYCHÉ

Sílu myšlenky a její vliv na zdraví si často dostatečně neuvědomujeme. Síla nevědomých procesů působí na naše zdraví z hloubky, do které se stejně často nechceme pouštět. Klinika endala se může stát vaším průvodcem na cestě k pochopení sebe sama a navázání zdravého, soucitného i láskyplného vztahu k sobě. Protože tento vztah utváří všechny další vztahy.
Pochopení emocí, postojů, návyků, programů, ale i vnitřní moudrosti je na cestě ke zdraví důležité. Je součástí hledání vnitřní rovnováhy, která je jedním ze základů zdravého fungování fyziologických procesů. Nerovnováha mezi psychikou a tělem se významně podílí na vzniku chronických obtíží. Proces uzdravování probíhá na úrovni těla i duše, vědomě a ve vzájemné spolupráci.
Organismu jako celku je směřování ke zdraví a rovnováze přirozené. Mnohdy stačí jen uvolnit cestu. V endale vám pomůžeme pochopit, jakým způsobem si tvoříte realitu prostřednictvím vnitřních přesvědčení, odhalíte překážky, kterých jste si možná nevšimli, a podpoříme vás v nastavení udržitelné rovnováhy ve vašem jedinečném životním kontextu.
Seznamte se Náš tým 

Poznání sebe sama a nalezení jednoty s vlastním životním příběhem patří k nejkrásnějším dobrodružstvím na cestě životem a ke zdraví

OBJEDNEJTE SE NEBO NÁM ZANECHTE ZPRÁVU

DALŠÍ PILÍŘE