ENDALA_RGB-small

PILÍŘ SOCIOM

SOCIOM

Sociom čili síť vztahů, ve kterých se nacházíme, je velmi důležitým pilířem pro naše zdraví. Občas máme pocit, že jsme obětí špatných vztahů a lidí, kteří se nás snaží ovládat a negativně ovlivňovat. Ale jsme to my, kdo je tvůrcem svých vztahů. Začíná to od vtahů k našim nejbližším, což jsou naši rodiče, partneři, děti a dále jsou to přátele, spolupracovníci, šéfové atd. Pokud se dokážete podívat na vztahy k druhým lidem, jste schopni pochopit váš vztah k sobě, neboť tyto dva vztahy spolu velice úzce souvisí. Skrze vnější vztahy vám pomůžeme pochopit, jakým způsobem máte nastavena svá vnitřní přesvědčení. Pokud se kvalita vašich vztahů bude zlepšovat, zlepší se i váš vztah k sobě. Je potřeba počítat s tím, že budete-li měnit vztah k sobě, může na to vaše okolí reagovat podrážděně. Ve chvíli kdy se začnete měnit a vystoupíte ze své komfortní zóny, je potřeba abyste si svoji cestu ustáli, neboť můžete vyvádět s komfortní zóny i své okolí. Klinika endala je připravena vám na této cestě pomoci, abyste měli dostatek energie dosáhnout důležité změny, neboť Sociom je jeden z nejdůležitějších faktorů, který vám může zabránit se uzdravit.
DALŠÍ PILÍŘE